Działanie 7: System motywujący do prowadzenia badań na najwyższym światowym poziomie (z uwzględnieniem rozwoju współpracy międzynarodowej) - edycja 2022

17 grudnia 2021 r. nastąpiła nowelizacja Zarządzenia Nr 106/2020 Rektora AGH dotyczącego wynagradzania pracowników Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.

 

Wprowadzono nowe regulaminy dla wszystkich  trzech filarów: dodatki okresowe, dodatki jednorazowe i nagrody Rektora:

 

Jako źródło finansowania filarów I (dodatki okresowe) i II (dodatki jednorazowe) Rektor wskazuje środki zaplanowane w Projekcie Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza" na realizację Działania 7.

 

Szczegóły można znaleźć w wykazie zarządzeń rektora w systemie Dokument dostępnym dla komputerów zarejestrowanych w domenie AGH.

Harmonogram działań

Filar I

  • 11.02.2022 - składanie w Bibliotece oświadczeń do publikacji za 2021 
  • 11.02.2022 - ustalenie stanu bibliografii    
  • 18.02.2022 - ustalenie progów punktowych, o których mowa w par. 3 ust. 7 Regulaminu filaru I   
  • 28.02.2022 - złożenie indywidualnych wniosków przez pracowników którzy zadeklarowanych dyscypliny nie podlegające ewaluacji w AGH
  • 28.03.2022 - opinia rad dyscyplin i Rektorskiej Komisji ds. Nauki
  • 31.03.2022 - złożenie wniosków do Rektora

 

Filar II

  • 28.02.2022 - składanie wniosków i oświadczenia za publikacje wydane w roku 2021 wg regulaminu na rok 2021 
  • 1.04.2022 - uruchomienie systemu dla wniosków za publikacje wydane w roku 2022 

Liczba miejsc premiowanych dodatkiem dla ewaluowanych dyscyplin

Liczba miejsc dla poszczególnych dyscyplin może ulec zmianie zgodnie z zapisem par.3 ust. 3 Regulaminu.

 

Dziedzina

Dyscyplina

stan na 31.12.21

Limit dla filaru I

Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

automatyka, elektronika i elektrotechnika

178,16

18

informatyka techniczna i telekomunikacja

128,21

13

inżynieria biomedyczna

44

4

inżynieria chemiczna

89,06

9

inżynieria lądowa i transport

95,13

10

inżynieria materiałowa

303,77

30

inżynieria mechaniczna

192,58

19

inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

282,71

28

Dziedzina nauk społecznych

 nauki o zarządzaniu i jakości

72,25

7

nauki socjologiczne

24,75

2

ekonomia i finanse

23,5

2

Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych

informatyka

25

3

matematyka

62,25

6

nauki chemiczne

65

7

nauki fizyczne

116,03

12

nauki o Ziemi i środowisku

104,54

10

Dziedzina nauk humanistycznych

nauki o kulturze i religii

12

1

 

Informacja archiwalne