Działanie 6: Finansowanie staży zagranicznych młodych pracowników i doktorantów

Celem działania jest umożliwienie realizacji staży zagranicznych przez młodych pracowników i doktorantów.

Koordynator