Działanie 6: Finansowanie staży zagranicznych młodych pracowników i doktorantów

Celem działania jest umożliwienie realizacji staży zagranicznych przez młodych pracowników i doktorantów.

KoordynatorWsparcie finansowe długoterminowych wyjazdów na okres do trzech miesięcy oraz do jednego roku