Konkurs na finansowanie jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla najlepszych promotorów – II edycja

3 listopada 2022 r. w ramach Działania 5 Projektu IDUB ruszyła II edycja konkursu na finansowanie jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla najlepszych promotorów.

 

Maksymalna kwota dofinansowania: 383 000 zł
Kwota dodatku (brutto): 8 000 zł
Maksymalna liczba przyznanych dodatków: 40
Termin składania wniosków do: 19 grudnia 2022 r.
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 1 lutego 2023 r.

 

Wyniki konkursu zostaną przekazane w formie e-maili do beneficjentów konkursu, a dodatkowo ogłoszone na stronie.

 

 

 


Decyzja w sprawie wyników II edycji konkursu na finansowanie jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla najlepszych promotorów

 

Zgodnie z regulaminem konkursu „Finansowanie jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla najlepszych promotorów” (Działanie 5) decyzja o finansowaniu zapadła na podstawie procedury rankingowej przeprowadzonej przez komisję i po dokonaniu oceny każdego z wniosków. W obecnej edycji konkursu złożono 23 wniosków. Finansowanie otrzymało 13 wniosków które uzyskały minimum 150 pkt.

 

ID wniosku

Imię i Nazwisko

Wydział

5766

Prof. dr hab. inż.

Jakub

Matusik

Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska

5688

Dr hab. inż.

Piotr

Kowalski

Fizyki i Informatyki Stosowanej

5588

Prof. dr hab.

Piotr

Żabiński

Metali Nieżelaznych

5706

Prof. dr hab.

Maciej

Paszyński

Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji

5848

Dr hab. inż.

Katarzyna

Styszko

Energetyki i Paliw

5915

Dr hab. inż.

Artur

Rydosz

Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji

5582

Dr hab. inż.

Dominika

Madej

Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

5806

Dr hab. inż.

Aneta

Frączek-Szczypta

Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

5614

Dr hab. inż.

Beata

Dubiel

Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej

5601

Dr hab. inż.

Paweł

Madejski

Inżynierii Mechanicznej i Robotyki

5841

Dr hab. inż.

Alicja

Kicińska

Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska

5621

Dr hab. inż.

Katarzyna

Cholewa-Kowalska

Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

5924

Prof. dr hab. inż.

Maciej

Sitarz

Inżynierii Materiałowej i Ceramiki