Konkurs na finansowanie jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla najlepszych promotorów – I edycja

Informujemy, że 20 grudnia 2021 r. w ramach Działania 5 Projektu IDUB uruchamiamy I edycję konkursu na finansowanie jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla najlepszych promotorów.

 

Maksymalna kwota  dofinansowania: 195400 zł
Kwota dodatku (brutto): 8000 zł
Maksymalna liczba przyznanych dodatków: 20
Termin składania wniosków do: 1 lutego 2022 r.
Termin rozstrzygnięcia do: 1 marca 2022 r.
Wyniki oceny wniosków zostaną ogłoszone na stronie.

 

 

 


Decyzja w sprawie wyników I edycji konkursu w ramach działania 5: Finansowanie jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla najlepszych promotorów

Zgodnie z regulaminem konkursu „Finansowanie jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla najlepszych promotorów” (Działanie 5) decyzja o finansowaniu zapadła na podstawie procedury rankingowej przeprowadzonej przez Komisję i po dokonaniu oceny każdego z wniosków. W obecnej edycji konkursu złożono 50 wniosków. Finansowanie otrzymało 20 wniosków które uzyskały minimum 169pkt.

 

Automatyka, elektronika i elektrotechnika
1. Dr hab. inż. Joanna Jaworek-Korjakowska, Prof. AGH
2. Dr hab. inż. Jerzy Baranowski, Prof. AGH
3. Dr hab. inż. Robert Stala, Prof. AGH

 

Inżynieria biomedyczna
1. Dr hab. inż. Tomasz Moskalewicz, Prof. AGH
2. Prof. dr hab. inż. Elżbieta Pamuła

 

Inżynieria chemiczna
1. Dr hab. inż. Waldemar Pichór, Prof. AGH

 

Inżynieria lądowa i transport
1. Dr hab. inż. Arkadiusz Kampczyk, Prof. AGH

 

Inżynieria materiałowa
1. Dr hab. inż. Urszula Stachewicz, Prof. AGH
2. Prof. dr hab. inż. Krzysztof Wojciechowski
3. Prof. dr hab. inż. Konrad Świerczek
4. Dr hab. inż. Piotr Bała, Prof. AGH

 

Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
1. Dr hab. inż. Aneta Magdziarz, Prof. AGH
2. Prof. dr hab. inż. Janusz Szmyd
3. Dr hab. inż. Dariusz Knez, Prof. AGH

 

Nauki chemiczne
1. Prof. dr hab. Konrad Szaciłowski

 

Nauki fizyczne
1. Dr hab. inż. Piotr Kotko, Prof. AGH
2. Dr hab. inż. Bartłomiej Wiendlocha, Prof. AGH
3. Prof. dr hab. inż. Bartłomiej Szafran
4. Dr hab. inż. Joanna Chwiej, Prof. AGH

 

Nauki o Ziemi i środowisku
1. Dr hab. Magdalena Dumańska-Słowik, Prof.AGH