System minigrantów uczelnianych na prace badawcze – II edycja

12 października 2021 r. uruchomione zostają kolejne konkursy w ramach Projektu IDUB AGH, działania 4 „System minigrantów uczelnianych na prace badawcze realizowane przez doktorantów AGH" oraz „System minigrantów uczelnianych na prace badawcze realizowane przez młodego naukowca”.

 

Finansowaniem zostają objęci doktoranci oraz młodzi naukowcy.

 

Termin składania wniosków: 2 listopada 2021 r.

System informatyczny do składania wniosków

 

Szczegółowe informacje dot. konkursu dla doktorantów:

Szczegółowe informacje dot. konkursu dla młodych naukowców:

 


Decyzja w sprawie wyników II edycji konkursu w ramach działania 4 „System minigrantów uczelnianych  na  prace  badawcze  realizowane  przez  doktorantów AGH i Młodych Naukowców”

Zgodnie z regulaminami konkursów „System minigrantów uczelnianych  na  prace  badawcze  realizowane  przez  doktorantów AGH i Młodych Naukowców” (Działanie 4) decyzja o finansowaniu grantów zapadła na podstawie procedury rankingowej przeprowadzonej przez Komisję  i po dokonaniu recenzji każdego z wniosków. W obecnej edycji konkursu złożono 10 wnioski z czego finansowanie otrzymało 8 wniosków wymienionych poniżej.

 

Komisja w wyniku głosowania, zatwierdziła ustalone progi punktowe w poszczególnych POB-ach oraz listy rankingowe w POB-ach uwzględniając budżet dla II edycji Działania 4.

 

POB 2. Nowe technologie dla gospodarki o obiegu zamkniętym (próg 93 pkt)

ID wniosku

Wnioskodawca

Tytuł grantu

 Koszt realizacji grantu

2633

Dr inż. Ewelina Kłosek-Wawrzyn

Fusy z kawy jako ekologiczny surowiec do produkcji porowatych materiałów ceramicznych o właściwościach termoizolacyjnych

15 000,00   

POB 4. Rozwiązania techniczne: od badań podstawowych, przez modelowanie i projektowanie, aż do prototypów (próg 82 pkt)

ID wniosku

Wnioskodawca

Tytuł grantu

 Koszt realizacji grantu

2663

Mgr inż. Piotr Dybeł

Badania in situ deformacji obudowy wstępnej tunelu.

10 000,00

2709

Mgr inż. Katarzyna Heryan

Nawigacja medyczna oparta o akustyczne różnicowanie tkanek w zastosowaniu do minimalnie inwazyjnych procedur medycznych (badanie weryfikacyjne i walidacyjne in vitro)

15 000,00

POB 5. Materiały, technologie i procesy inspirowane naturą (próg 93 pkt)

ID wniosku

Wnioskodawca

Tytuł grantu

 Koszt realizacji grantu

2666

Mgr inż. Ewelina Kowalewska

Wpływ kontaktów metalicznych na elektryczne właściwości kompleksów niklu i bizmutu

10 000,00

POB 6. Inteligentne techniki informacyjne, telekomunikacyjne, komputerowe i sterowania (próg 96 pkt)

ID wniosku

Wnioskodawca

Tytuł grantu

 Koszt realizacji grantu

2682

Mgr inż. Maciej Wójcik

Rozwinięcie nowych metod klasteryzacji głębokiej i asocjacyjnej

10 000,00

POB 7. Projektowanie, produkcja, badanie nowoczesnych materiałów i przyszłościowych technologii (próg 100 pkt)

ID wniosku

Wnioskodawca

Tytuł grantu

 Koszt realizacji grantu

2565

Dr Andrzej Sławek

Badania procesów adsorpcji w mikroporowatej sieci metaloorganicznej UiO-66

15 000,00

2606

Mgr inż. Katarzyna Skibińska

Wpływ modyfikatorów wzrostu kryształu na mikrostrukturę i skład chemiczny katalizatorów Co-Ni ze stożkową strukturą osadzanych elektrochemicznie

10 000,00

2687

Mgr inż. Barbara Niemiec

Zastosowanie nowych nanomateriałów w budowie czujników typu all-solid-state przeznaczonych do zastosowań środowiskowych.

10 000,00