System minigrantów uczelnianych na prace badawcze

W związku z ogłoszoną pierwszą edycją konkursu pt. „System minigrantów uczelnianych na prace badawcze realizowane przez doktorantów oraz przez młodych naukowców AGH” informujemy, że termin rozstrzygnięcia konkursu został przesunięty na 2 sierpnia 2021 r.

Wydłużenie terminu rozstrzygnięcia konkursu wynika z przyczyn organizacyjnych, związanych z procedowaniem oceny merytorycznej wniosków.

 


26 maja 2021 r. w ramach Działania 4 Projektu IDUB został uruchomiony system minigrantów uczelnianych na prace badawcze realizowane przez doktorantów oraz przez młodych naukowców AGH.

 

Zasady i warunki wsparcia finansowego:

System informatyczny do składania wniosków

Termin składania wniosków: 21 czerwca 2021
Termin rozstrzygnięcia: 9 lipca 2021
Wyniki oceny wniosków zostaną przekazane w formie e-maili do beneficjentów.  

Decyzja w sprawie wyników I edycji konkursu w ramach działania 4 „System minigrantów uczelnianych  na  prace  badawcze  realizowane  przez  doktorantów AGH i Młodych Naukowców”

Zgodnie z regulaminami konkursów „System minigrantów uczelnianych  na  prace  badawcze  realizowane  przez  doktorantów AGH i Młodych Naukowców” (Działanie 4) decyzja o finansowaniu grantów zapadła na podstawie procedury rankingowej przeprowadzonej przez Komisję  i po dokonaniu recenzji każdego z wniosków. W obecnej edycji konkursu złożono 59 wnioski z czego finansowanie otrzymało 29 wniosków wymienionych poniżej.

 

Komisja w wyniku głosowania, zatwierdziła ustalone progi punktowe w poszczególnych POB-ach oraz listy rankingowe w POB-ach uwzględniając budżet dla I edycji Działania 4.

POB 1. Zrównoważone technologie energetyczne, odnawialne źródła energii i magazyny energii (próg 86 pkt)

 

ID wniosku

Wnioskodawca

Tytuł grantu

 Koszt realizacji grantu

2074

Dr inż. Tomasz Prokop

Model numeryczny ewolucji elektrody ogniwa paliwowego typu SOFC

 9 000,00   

2062

Mgr inż. Łukasz Mazur

Funkcjonalne materiały spinelowe na powłoki do modyfikacji interkonektorów metalicznych dla elektrochemicznych urządzeń

 10 000,00   

1979

Mgr inż. Kamil Domaradzki

Nanokrystaliczne tlenki wysokoentropowe dla magazynowania wodoru

 10 000,00   

POB 2. Nowe technologie dla gospodarki o obiegu zamkniętym (próg 80 pkt)

 

ID wniosku

Wnioskodawca

Tytuł grantu

 Koszt realizacji grantu

2072

Mgr inż. Jagoda Worek

Wpływ procesów starzenia na właściwości mikroplastiku i jego identyfikacje w próbkach środowiskowych

 9 800,00   

2053

Dr Bartosz Łamasz

Analiza skuteczności stosowania sztucznych sieci neuronowych w zabezpieczaniu przed ryzykiem wahań cen surowców z wykorzystaniem towarowych instrumentów pochodnych

 15 000,00   

POB 3. Woda-energia-klimat: interdyscyplinarne podejście dla zrównoważonego rozwoju (próg 86 pkt)

 

ID wniosku

Wnioskodawca

Tytuł grantu

 Koszt realizacji grantu

2066

Mgr inż. Julia Sordyl

Badania nad nowym nośnikiem pierwiastków ziem rzadkich w technologii pozyskiwania REE z niekonwencjonalnych surowców

 10 000,00   

2041

Dr inż. Wojciech Witkowski

Nowy algorytm wyznaczania tensora odkształceń na podstawie satelitarnych danych radarowych

 15 000,00   

1972

Mgr inż. Mentari Mukti

Innowacyjne testy ukierunkowane na ocenę usuwania arsenu i  boru z odpadowych wód geotermalnych z wykorzystaniem hydrożelu adsorbującego

 10 000,00   

POB 4. Rozwiązania techniczne: od badań podstawowych, przez modelowanie i projektowanie, aż do prototypów (próg 86 pkt)

 

ID wniosku

Wnioskodawca

Tytuł grantu

 Koszt realizacji grantu

1974

Dr inż. Katarzyna Szramowiat-Sala

Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych do modelowania poprawy jakości spalania paliw stałych w piecokominkach - badania wstępne

 15 000,00   

1995

Mgr inż. Kornelia Wiśniewska

Zbadanie wpływu dodatku TiO2 (anatazu) na skład fazowy tworzyw ceramicznych z analizą możliwości rozjaśnienia powierzchni tworzywa przez ten dodatek.

 10 000,00   

1982

Mgr Andrzej Zakręcki

ZBUDOWANIE STANOWISKA BADAWCZEGO DO DOBORU PARAMETRÓW WYPEŁNIENIA ORTEZY PRZEDRAMIENIA

 10 000,00   

POB 5. Materiały, technologie i procesy inspirowane naturą (próg 86 pkt)

 

ID wniosku

Wnioskodawca

Tytuł grantu

 Koszt realizacji grantu

2008

Mgr inż. Radosław Porada

Woltamperometria jako narzędzie do kompleksowego opisu procesu biosyntezy witamin z grupy B przez mikrobiom

 10 000,00   

POB 6. Inteligentne techniki informacyjne, telekomunikacyjne, komputerowe i sterowania (próg 86 pkt)

 

ID wniosku

Wnioskodawca

Tytuł grantu

 Koszt realizacji grantu

2033

Mgr inż. Paweł Jemioło

Zbiory danych fizjologicznych wykorzystywane do opracowywania inteligentnych modeli rozpoznających emocje - przegląd systematyczny

          14 000,00   

2050

Dr inż. Magdalena Igras-Cybulska

etnoVR interaktywnie: psychofizjologia empatii w doświadczeniu przyjmowania perspektywy etnokulturowej w wirtualnej rzeczywistości

            9 941,00   

POB 7. Projektowanie, produkcja, badanie nowoczesnych materiałów i przyszłościowych technologii (próg 86 pkt)

 

ID wniosku

Wnioskodawca

Tytuł grantu

 Koszt realizacji grantu

1905

Mgr inż. Nikola Lenar

Sensory elektrochemiczne z zastosowaniem nowych nanostrukturalnych warstw kompozytowych na bazie tlenków metali przejściowych

 10 000,00   

1984

Monika Wojtysiak

Elektrochemiczna synteza chalkogenków metali szlachetnych

 10 000,00   

2028

Mgr inż. Konrad Kwiecień

Ocena potencjału nowoczesnych poli(estro-bezwodników) na bazie kwasu sebacynowego do zastosowania jako systemy dostarczania leków do tkanki kostnej

 10 000,00   

2056

Mgr inż. Karina Warmuz

Modelowanie właściwości betonów ogniotrwałych korundowych w aspekcie modyfikacji więźby ceramicznej betonu związkami o określonym współczynniku rozszerzalności cieplnej

 10 000,00   

2057

Mgr inż. Ewa Dzierzkowska

Strategie zwiększające porowatość włóknin elektroprzędzonych drogą do stymulacji odpowiedzi komórkowej

 10 000,00   

2035

Mgr inż. Panagiotis Karmiris-Obratański

Modyfikacja powierzchni za pomocą stopowania elektroiskrowego EDC stopów tytanu

 9 175,00   

2007

Julia Mazurków

Badanie materiałów na bazie związków miedzi do zastosowań w nieenzymatycznych sensorach glukozy

 10 000,00   

2073

Mgr Barbara Popanda

Optymalizacja warunków otrzymywania fotostabilnego materiału hybrydowego metodą zol-żel domieszkowanego podstawioną ftalocyjaniną ziem rzadkich

 10 000,00   

2022

Dr inż. Karolina Kołczyk-Siedlecka

Analiza adsorpcji jonów metali ziem rzadkich na magnetycznych kompozytowych materiałach węglowych

 13 000,00   

2055

Mgr inż. Marta Lubszczyk

Fizykochemia ferroelektrycznych ceramik na bazie K0,5Na0,5NbO3 wzbogaconych wybranymi pierwiastkami optycznie aktywnymi

 10 000,00   

1904

Mgr inż. Jolanta Krupa

Metoda identyfikacji zużycia twardych powłok poddawanych zmęczeniu mikroudarowemu

 10 000,00   

1963

Dr inż. Dawid Kutyła

Otrzymywanie porowatych wysokowydajnych elektrod niklowych na drodze selektywnego roztwarzania w solach stopionych i modyfikacja ich powierzchni platynowcami oraz ich stopami z kobaltem.

 14 000,00   

1998

Mgr inż. Edyta Chudzik-Poliszak

Powłoki przeciwzużyciowe TiB2 domieszkowane chromem.

 10 000,00   

POB 8. Przekraczanie granic: eksperymentalna fizyka wysokich energii, ekstremalne stany materii, zastosowania transdyscyplinarne (próg 86 pkt)

 

ID wniosku

Wnioskodawca

Tytuł grantu

 Koszt realizacji grantu

1959

Mgr inż. Marzena Rugieł

Ocena wpływu diety ketogenicznej stosowanej w okresie ciąży na postnatalny rozwój układu nerwowego potomstwa – badania z użyciem biospektroskopii atomowej i cząsteczkowej oraz zaawansowanych technik analizy danych wielowymiarowych

 10 000,00