Działanie 4: System grantów uczelnianych na prace badawcze realizowane z udziałem doktorantów oraz przez młodych naukowców (do 35 roku życia)

Granty uczelniane stanowią element realizacji zadań IDUB w ramach Działania 4. Celem niniejszego działania jest stworzenie warunków do:

  • prowadzenia badań naukowych, w szczególności badań wstępnych pozwalających na przygotowanie wniosku o grant finansowany przez instytucje zewnętrzne,
  • upowszechnienia wyników prowadzonych badań naukowych oraz poszerzania swojej wiedzy.

Koordynator

 

System grantów obejmuje:

System minigrantów dla doktorantów i młodych naukowców

 

System grantów uczelnianych na prace badawcze realizowane z udziałem doktorantów

 

Odpowiedzi na pytania dotyczące grantów uczelnianych (Działanie 4)

Odpowiedzi na pytania ogólne