Działanie 22: Premiowanie pracowników pełniących funkcje wybieralne w gremiach międzynarodowych, redaktorów lub redaktorów pomocniczych w uznanych czasopismach o zasięgu międzynarodowym – I edycja

1 marca 2022 r. w ramach Działania 22 Projektu IDUB uruchomiony został system premiowania pracowników pełniących funkcje wybieralne w gremiach międzynarodowych, redaktorów lub redaktorów pomocniczych w uznanych czasopismach o zasięgu międzynarodowym.

 

Kwota  dofinansowania na rok 2022: 500 000 zł.

 

Termin składania wniosków:

  • dla dodatków okresowych do 25 marca 2022, 
  • dla dodatków jednorazowych do 31 grudnia 2022 lub do wyczerpania środków.

 

Dodatki okresowe zostaną przyznane na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku.

Wnioski składa się w systemie informatycznym.

 

 

Decyzja w sprawie wyników I edycji konkursu w ramach działania 22 „System premiowania pracowników pełniących funkcje wybieralne w gremiach międzynarodowych, redaktorów lub redaktorów pomocniczych w uznanych czasopismach o zasięgu międzynarodowym”

Zgodnie z regulaminem konkursu „System premiowania pracowników pełniących funkcje wybieralne w gremiach międzynarodowych, redaktorów lub redaktorów pomocniczych w uznanych czasopismach o zasięgu międzynarodowym” (Działanie 22) decyzja o finansowaniu grantów zapadła na podstawie procedury rankingowej przeprowadzonej przez Komisję i po dokonaniu recenzji każdego z wniosków przez co najmniej dwóch recenzentów. W obecnej edycji konkursu złożono 41 wnioski z czego finansowanie otrzymało 24 wnioski wymienione poniżej.

Komisja w wyniku głosowania, zatwierdziła progi punktowe w poszczególnych kategoriach dodatku uwzględniając budżet dla II edycji Działania 22.

 

Członkostwo w prestiżowych, międzynarodowych wybieralnych gremiach, panelach (Europejska Rada ds. Badań Naukowych, UE H2020, UE Europe)

ID wniosku

Wnioskodawca

3763

Dr hab. Joanna Kulczycka

3758

Prof. dr hab. inż. Elżbieta Pamuła

 

Naukowiec notowany na liście „Highly Cited Researchers” (HiCi) według Clarivate Analytics

ID wniosku

Wnioskodawca

3699

Prof. Vicentiu Radulescu

 

Pełnienie funkcja przewodniczącego we władzach organizacji międzynarodowych, prestiżowych, inicjatywach międzynarodowych (np. programy UNESCO, UNICEF, inne)

ID wniosku

Wnioskodawca

3680

Mgr inż. Bartłomiej Chojnacki

 

Pełnienie funkcja Main Researcher – reprezentant krajowy we władzach organizacji międzynarodowych, prestiżowych, inicjatywach międzynarodowych

ID wniosku

Wnioskodawca

3739

Prof. dr hab. inż. Łukasz Madej

 

Redaktor naczelny (Editor in Chief) czasopisma z górnego Q2-2nd wg bazy SCOPUS

ID wniosku

Wnioskodawca

3728

 prof. dr hab. Petru Cojuhari

 

Redaktor (Editor) czasopisma z górnego kwartyla (Q1-1st quartile) wg bazy SCOPUS

ID wniosku

Wnioskodawca

3762

Dr hab. inż. Piotr Chołda

3692

Prof. dr hab. inż. Piotr Faliszewski

3684

Prof. dr hab. inż. Zbigniew Galias

3638

Dr hab. inż. Adam Głowacz

3766

Dr hab. inż. Mikołaj Leszczuk

3666

Prof. dr hab. inż. Jacek Leszczyński

3665

Prof. dr hab. Marek Ogiela

3730

Prof. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz

3743

Prof. dr hab. inż. Barbara Tomaszewska

3765

Dr hab. inż. Robert Wójcik

 

Redaktor (Editor) czasopisma z drugiego kwartyla (Q2-2nd quartile) wg bazy SCOPUS

ID wniosku

Wnioskodawca

3660

Prof. dr hab. inż. Władysław Dąbrowski

3706

Dr hab. inż. Jarosław Konieczny

3697

Dr Witold Majdak

3748

Dr Maria Malejki

3646

Prof. dr hab. Piotr Oprocha

3667

Dr hab. Paweł Przybyłowicz

3736

Dr hab. Andrzej Żak

3747

Dr Tomasz Zabawa