Program „Innowacyjność i patenty”

10 lutego 2022 r. w ramach Działania 20 Projektu IDUB uruchomiony został nabór wniosków na wsparcie procesu uzyskania patentu pod nazwą program „Innowacyjność i patenty”.

 

Kwota dofinansowania procesu ochrony patentowej w procedurze zagranicznej w roku 2022:   
300 000 zł.
Planuje się przyznanie do 20 dodatków w I kategorii i do 15 w II kategorii.
Wnioski w programie składa się przez Elektroniczny System Składania Wniosków w trybie ciągłym do końca roku 2022 lub do wyczerpania środków.