Wspomaganie najlepszych asystentów lub adiunktów - I edycja

19 maja 2023 r. w ramach Działania 2 Projektu IDUB ruszył nabór w ramach procedury wspomagającej najlepszych asystentów lub adiunktów.

 

Celem konkursu jest:

  • przyciąganie najlepszych kandydatów do pracy naukowo-dydaktycznej w AGH,
  • stworzenie warunków pozwalających młodym pracownikom na efektywną pracę badawczą,
  • motywowanie młodych pracowników do lepszej i wydajniejszej pracy oraz kontynuacji kariery zawodowej w AGH.

 

Maksymalna kwota dofinansowania: 3 750 000 zł.

Kwota dodatku (brutto):

  • I stopień - 1 750 zł
  • II stopień - 1 450 zł

 

Termin składania wniosków upływa 12 czerwca 2023 r.

Wyniki konkursu zostaną przekazane w formie e-maili do beneficjentów konkursu, a dodatkowo ogłoszone na stronie.