Współfinansowanie zakupów nowoczesnej infrastruktury dydaktycznej” (Działanie 16) – I edycja

25 lipca 2022 r. w ramach Działania 16 Projektu IDUB uruchomiony zostaje nabór na współfinansowanie zakupów nowoczesnej infrastruktury dydaktycznej.

 

Kwota  dofinansowania: 4 800 000 zł.

Termin składania wniosków: od 25 lipca do 19 września 2022 r.

 

Decyzja w sprawie wyników I edycji konkursu w ramach działania 16: „Polityka kadrowa wspierająca rozwój kompetencji dydaktycznych” konkurs na „Współfinansowanie nowoczesnej infrastruktury dydaktycznej”

Zgodnie z regulaminem konkursu decyzja o finansowaniu grantów zapadła na podstawie procedury rankingowej przeprowadzonej przez Rektorski Zespół ds. Infrastruktury Badawczej i po dokonaniu recenzji każdego z wniosków. W obecnej edycji konkursu złożono 8 wniosków z czego finansowanie otrzymało 4 wnioski wymienionych poniżej.

Rektorski Zespół ds. Infrastruktury Badawczej w wyniku głosowania, zatwierdził próg punktowy na poziomie 70 pkt.

 

ID wniosku

Wnioskodawca

Nazwa aparatury specjalistycznego

Kwota dofinansowania

4833

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska

Zestaw do innowacyjnych metod nauczania w naukach o Ziemi i środowisku

157 981,00

4764

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki

Autonomiczny Robot Kroczący

300 000,00

4664

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

Zestaw aparatury radiometrycznej, poszerzający ofertę edukacyjną w obszarze kształcenia z zakresu detekcji promieniowania jonizującego i ochrony przed promieniowaniem jonizującym

55 000,00

4682

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej

Wielofunkcyjny robot do prasy hydraulicznej 500T

250 000,00