Jednorazowy dodatek do wynagrodzenia za osiągnięcia dydaktyczne – I edycja

25 lipca 2022 r. w ramach Działania 13 Projektu IDUB uruchomiony zostaje nabór wniosków celem finansowania jednorazowego dodatku do wynagrodzenia za osiągnięcia dydaktyczne.

 

Wysokość dodatków:

  • 1 stopień: kwota 5 000 zł,
  • 2 stopień: kwota 3 500 zł,
  • 3 stopień: kwota 2 500 zł.

 

Kwota dofinansowania do dnia 31 grudnia 2022 r.: 500.000 zł.

Termin składania wniosków: 25 lipca do 31 października 2022 r.

 

Decyzja w sprawie przyznania jednorazowych dodatków do wynagrodzenia za osiągnięcia dydaktyczne w ramach działania 13

Zgodnie z regulaminem konkursu „Finansowanie jednorazowego dodatku do wynagrodzenia za osiągnięcia dydaktyczne” (Działanie 13) decyzja o finansowaniu dodatków zapadła na podstawie oceny przeprowadzonej przez komisję i po dokonaniu recenzji każdego z wniosków przez co najmniej dwóch recenzentów.

 

W obecnej edycji konkursu złożono 156 wniosków. Finansowanie otrzymało 57 wniosków. Dodatki I stopnia otrzymało 18 wniosków, dodatki II stopnia otrzymało 19 wniosków, natomiast dodatki III stopnia otrzymało 20 wniosków.

 

Tytuł/stopień naukowy

Imię

Nazwisko

Jednostka

Stopień

Dr inż.

Romuald

Ogrodnik

Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami

I

Dr inż.

Stanisław

Lach

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska

I

Dr inż.

Sylwia

Bednarek

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej

I

Mgr inż.

Joanna

Jakóbczyk

Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami

I

Dr hab. inż.

Barbara

Kowal

Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami

I

Dr inż.

Mariusz

Kapusta

Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami

I

Dr inż.

Krzysztof

Kluza

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej

I

Mgr inż.

Marta

Kuta

Wydział Energetyki i Paliw

I

Dr hab. inż.

Piotr

Chołda

Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji

I

Dr inż.

Łukasz

Bołoz

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki

I

Dr hab.

Renata

Szymańska

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

I

Dr

Rafał

Kusa

Wydział Zarządzania

I

Dr inż.

Joanna

Czechowska

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

I

Dr inż.

Joanna

Augustyn-Nadzieja

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej

I

Dr inż.

Sławomir

Bębenek

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska

I

Dr hab. inż.

Jerzy

Domżał

Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji

I

Dr inż.

Magdalena

Gazda-Grzywacz

Wydział Energetyki i Paliw

I

Dr

Bartosz

Łamasz

Wydział Zarządzania

I

Dr

Anna

Pudełko

Wydział Matematyki Stosowanej

II

Dr

Rafał

Figaj

Wydział Energetyki i Paliw

II

Dr inż.

Dorota

Makowska

Wydział Energetyki i Paliw

II

Dr hab. inż.

Eliasz

Kańtoch

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej

II

Mgr inż.

Agnieszka Ewa

Szymaszek

Wydział Energetyki i Paliw

II

Dr

Marzena

Staszkiewicz

Wydział Zarządzania

II

Dr inż.

Ewa

Welc

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska

II

Dr hab. inż.

Wojciech

Zając

Wydział Energetyki i Paliw

II

Dr inż.

Marta

Ciesielka

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej

II

Dr inż.

Przemysław

Grzywacz

Wydział Energetyki i Paliw

II

Dr inż.

Mieczysław

Ślósarz

Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami

II

Dr inż.

Justyna Urszula

Sułowska

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

II

Dr inż.

Sylwia

Lorenc

Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami

II

Dr inż.

Izabela

Olejarczyk-Wożeńska

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej

II

Dr

Konrad

Nosek

Wydział Matematyki Stosowanej

II

Dr inż.

Agnieszka

Kabalska

Wydział Zarządzania

II

Dr inż.

Piotr

Strzeboński

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska

II

Dr

Katarzyna

Chruszcz-Lipska

Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu

II

Mgr inż.

Filip

Kamiński

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej

II

Dr hab. inż.

Edyta

Kucharska

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej

III

Dr

Jolanta

Olko

Wydział Matematyki Stosowanej

III

Dr

Kinga

Sekerdej

Wydział Humanistyczny

III

Dr hab. inż.

Mirosław

Kwiatkowski

Wydział Energetyki i Paliw

III

Dr inż.

Dariusz

Sala

Wydział Zarządzania

III

Dr inż.

Konrad

Perzyński

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej

III

Dr

Aleksandra

Błoniarz

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej

III

Dr inż.

Ewa

Knapik

Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu

III

Dr inż.

Krzysztof

Bzowski

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej

III

Dr hab. inż.

Edyta

Brzychczy

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki

III

Dr inż.

Jerzy

Mieszaniec

Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami

III

Mgr inż.

Krzysztof

Pajor

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej

III

Dr inż.

Ryszard

Kozakiewicz

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska

III

Dr hab. inż.

Alicja

Rapacz-Kmita

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

III

Dr

Tomasz

Drwięga

Wydział Matematyki Stosowanej

III

Dr

Radosław

Tyrała

Wydział Humanistyczny

III

Dr hab.

Paweł

Przybyłowicz

Wydział Matematyki Stosowanej

III

Dr hab. inż.

Grzegorz

Brus

Wydział Energetyki i Paliw

III

Dr inż.

Tadeusz

Dziok

Wydział Energetyki i Paliw

III

Prof. dr hab. inż.

Wiktoria

Sobczyk

Wydział Energetyki i Paliw

III

 

 

W związku z błędem w obliczeniu punktacji w kryterium 1 polegający na błędnym obliczeniu współczynnika zgodności prowadzonych zajęć z regulaminem studiów przeprowadzono korektę ostatecznej punktacji. W związku z nią przyznano dodatki następującym osobom:

 

Imię i nazwisko

Wydział

Stopień

Dybowski Paweł

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej

I

Fuksa Dariusz

Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami

II

Głowienka Ewa

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska

III

Madej Łukasz

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej

III