Dofinansowanie projektów Kół Naukowych w ramach programu IDUB – Wsparcie Kół Naukowych – IV edycja

6 listopada 2023 r. został uruchomiony nabór wniosków w czwartej edycji konkursu na dofinansowanie projektów kół naukowych w ramach Działania 12 programu IDUB.

 

Konkurs skierowany jest do wszystkich kół naukowych AGH, które realizują projekty powiązane z Priorytetowymi Obszarami Badawczymi (POB).  

 

 

Maksymalna kwota dofinansowania jednego wniosku: 45 000 zł.
Termin składania wniosków: 4 grudnia 2023 r.
Ogłoszenie wyników Konkursu: 9 stycznia 2024 r.