Program wsparcia dla nowych kierunków studiów - I edycja

Regulamin wsparcia (PDF)

 

Decyzja w sprawie wyników I edycji konkursu w ramach działania 12 „Integracja procesu kształcenia z badaniami naukowymi”

Zgodnie z regulaminem konkursu „Przyznawania wsparcia dla nowych kierunków studiów w ramach programu IDUB” (Działanie 12) decyzja o finansowaniu grantów zapadła na podstawie procedury rankingowej przeprowadzonej przez Komisję i po dokonaniu oceny każdego z wniosków. W obecnej edycji konkursu złożono 4 wnioski. Finansowanie otrzymało 2 wnioski.

 

Lp.

Nazwa kierunku

Wydział

Liczba pkt.

1

Tworzywa i Technologie Motoryzacyjne

Wydział Odlewnictwa

74

2

Inżynieria Naftowa i Gazownicza – profil praktyczny

Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu

67