Integracja procesu kształcenia z badaniami naukowymi (Działanie 12)

Dofinansowanie badań w zakresie projektów dyplomowych oraz prac dyplomowych

Wsparcie Kół Naukowych - Granty Rektora


Koordynator