Działanie 12: Integracja procesu kształcenia z badaniami naukowymi

Koordynator

 

Program wsparcia dla nowych kierunków studiów

W ramach realizacji zadań Działania 12: „Integracja procesu kształcenia z badaniami naukowymi” IDUB AGH realizowany jest program wsparcia dla nowych kierunków studiów, w których kształcenie prowadzone będzie w jednostkach realizujących badania w priorytetowych obszarach badawczych (POB).

W ramach wsparcia możliwe są następujące działania:

  • pokrycie kosztów przygotowania programu studiów (wynagrodzenie osobowe dla Zespołu),
  • refinansowanie do 50% kosztów przygotowania materiałów dydaktycznych,
  • refinansowanie do 50% kosztów zakupu oprogramowania dedykowanego do realizacji zajęć na nowym kierunku studiów.

 

Celem programu nie jest zwiększenie liczby kierunków studiów, tylko ich dostosowanie do aktualnych potrzeb rynku. Z tego powodu tworzenie nowego kierunku powinno być związane z likwidacją przynajmniej jednego z dotychczasowych kierunków, tych które utraciły już swoją rynkową aktualność i nie cieszą się szczególnym zainteresowaniem kandydatów.

 

 

 


Dofinansowanie badań w zakresie projektów dyplomowych oraz prac dyplomowych

Dedykowana najzdolniejszym studentom, pozwalająca na elastyczne łączenie studiów z pracą naukowo-badawczą.

 

Studenci, w ramach IOS, uzyskają możliwość zaliczenia części efektów uczenia i punktów ECTS na podstawie swojego udziału projektach badawczych i działalności Studenckich Kół Naukowych powiązanej z POB.

 

 


Dofinansowanie przedmiotów innowacyjnych prowadzonych w ramach UBPO

Celem programu jest dofinansowanie oferty przedmiotów innowacyjnych tworzonych i prowadzonych w ramach Uczelnianej Bazy Przedmiotów Obieralnych, pozwalającej na elastyczne kształtowanie lub uzupełnienie programu studiów.

 

 


Dofinansowanie projektów Kół Naukowych