Wsparcie finansowe na zatrudnienie naukowców z Ukrainy (Działanie 11) – I edycja

22 marca 2022 r. w ramach Działania 11 Projektu IDUB uruchamiamy konkurs na finansowanie przyjazdów naukowców z Ukrainy.

 

Maksymalna kwota  dofinansowania: 500.000 zł.
Termin składania wniosków: tryb ciągły.
Termin zakończenia wsparcia: 30 września 2022 r.
Wnioski składa się w systemie informatycznym.