Działanie 11: Finansowanie krótkoterminowych przyjazdów naukowców z zagranicy, a także grantów na długoterminowe pobyty zagranicznych naukowców w AGH – IV edycja

3 kwietnia 2023 r. w ramach Działania 11 Projektu IDUB uruchomiony został nabór na dofinansowanie:

  • zatrudnienia nowych zagranicznych naukowców w AGH;
  • krótkoterminowych pobytów zagranicznych naukowców.

 

Celem wsparcia jest:

  • umożliwienie pracownikom AGH zapraszania zagranicznych naukowców celem prowadzenia badań naukowych, lub realizacji innych aktywności leżących w interesie realizacji Projektu IDUB;
  • stworzenie możliwości prowadzenia badań naukowych i/lub zajęć dydaktycznych w AGH z udziałem ekspertów międzynarodowych oraz naukowców pochodzących z uznanych ośrodków zagranicznych, poprzez dofinansowanie kosztów wynagrodzenia zagranicznego naukowca zatrudnianego w AGH na nie więcej niż 1/2 etatu;
  • stworzenie możliwości prowadzenia badań naukowych i/lub zajęć dydaktycznych w AGH z udziałem ekspertów międzynarodowych oraz naukowców pochodzących z uznanych ośrodków zagranicznych, poprzez dofinansowanie kosztów wynagrodzenia zagranicznego naukowca przyjeżdżającego do AGH, zatrudnianego w wymiarze powyżej 1/2 etatu.

 

Kwota  dofinansowania na rok 2023: 2.000.000 zł.

Termin składania wniosków: od 3 kwietnia 2023 r do wyczerpania środków.