Działanie 11: Finansowanie krótkoterminowych przyjazdów naukowców z zagranicy, a także grantów na długoterminowe pobyty zagranicznych naukowców w AGH – III edycja

20 kwietnia 2022 r. w ramach Działania 11 Projektu IDUB uruchomiony został nabór na dofinansowanie:

  • zatrudnienia nowych zagranicznych naukowców w AGH;
  • krótkoterminowych pobytów zagranicznych naukowców.


Kwota  dofinansowania na rok 2022: 2.000.000 zł.

Termin składania wniosków: od 20 kwietnia 2022 r do wyczerpania środków.