Działanie 11: Finansowanie krótkoterminowych przyjazdów naukowców z zagranicy, a także grantów na długoterminowe pobyty zagranicznych naukowców w AGH – II edycja

26 lipca 2021 r. w ramach Działania 11 Projektu IDUB uruchomiona została II edycja konkursu na Współfinansowanie długoterminowych przyjazdów zagranicznych naukowców do AGH.

 

Maksymalna kwota dofinansowania: 135 000 zł.
Termin składania wniosków: 1 października 2021 r.
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 29 października 2021 r.
Wyniki oceny wniosków zostaną ogłoszone na stronie IDUB.

Decyzja w sprawie wyników II edycji konkursu w ramach działania 11: Finansowanie krótkoterminowych przyjazdów naukowców z zagranicy, a także grantów na długoterminowe pobyty zagranicznych naukowców w AGH

Zgodnie z regulaminem konkursu „Długoterminowe pobyty zagranicznych naukowców w AGH” (Działanie 11) decyzja o finansowaniu grantów zapadła na podstawie procedury rankingowej przeprowadzonej przez Rektorską Komisję ds. Współpracy i po dokonaniu recenzji każdego z wniosków. W obecnej edycji konkursu złożono 3 wnioski, które otrzymały finansowanie.

 

ID wniosku

Wnioskodawca

Stopień/tytuł naukowy, imię i nazwisko naukowca, instytucja

Wnioskowana kwota dofinansowania

2365

Prof. dr hab. Konrad Szaciłowski

Konkurs otwarty

135 000,-

2400

Prof. dr hab. inż. Barbara Tomaszewska

Profesor Jochen Bundschuh,  University of Southern Queensland, Toowoomba, Australia

135 000,-

2412

Dr hab. inż. Sebastian Wroński

dr Łukasz Farbaniec, Uniwersyt Oxfordzki

90 000,-