Dofinansowanie długoterminowych wyjazdów na okres do trzech miesięcy i do jednego roku - I edycja

4 lipca 2022 r. w ramach Działania 06 i 10 Projektu IDUB uruchomiony został nabór na dofinansowanie długoterminowych wyjazdów na okres do trzech miesięcy i do jednego roku związanych z:

  • Pracą przy eksperymentach realizowanych w Międzynarodowych Ośrodkach Badawczych (np. CERN),  
  • Odbyciem staży zagranicznych przez młodych pracowników.

 

Kwota  dofinansowania do 31 grudnia 2022: 600.000 zł.

Termin składania wniosków od: 4 lipca 2022 r. do wyczerpania środków lub do 31 grudnia 2022 r.
Wniosek należy złożyć najpóźniej na 17 dni roboczych, jednak nie wcześniej niż 60 dni, przed planowanym terminem wyjazdu.

 

Zasady naboru i kryteria oceny