Działanie 10: Finansowanie wyjazdów pracowników AGH do pracy przy eksperymentach realizowanych w międzynarodowych ośrodkach badawczych takich jak CERN

Działanie ma na celu wsparcie finansowe krótkich (do 3 tygodni) wyjazdów studyjnych oraz dłuższych wyjazdów stażowych (do 3 miesięcy) pracowników badawczych oraz badawczo-dydaktycznych do pracy przy eksperymentach, które realizowane są w wielkich międzynarodowych ośrodkach naukowych (np. CERN).

Działanie to jest synergiczne z działaniami 1 oraz 6, dzięki którym wsparcie mogą uzyskać również doktoranci AGH.

KoordynatorWsparcie finansowe długoterminowych wyjazdów pracowników na okres do trzech miesięcy oraz do jednego roku