Kursy „Nature Masterclasses” dla doktorantów i pracowników AGH

Informujemy, iż w związku z dużym zainteresowaniem kursami online Nature Masterclass (ponad 0,5 tyś zarejestrowanych użytkowników z AGH), w ramach realizacji projektu IDUB, przedłużona została subskrypcja do w/w kursów o kolejny rok (30.9.2022 - 29.9.2023). Co więcej, oferta została poszerzona o 2 nowe kursy, a do końca roku uruchomione zostaną kolejne 4.

Dostępne kursy:

 • Scientific Writing and Publishing
 • Effective Collaboration in Research
 • Focus on Peer Review
 • Managing Research Data to Unlock its Potential (‘Data Management’)
 • Narrative Tools for Researchers (‘Science Communication’)

 

Dostęp do kursów posiadają wszyscy członkowie społeczności AGH posiadający adres poczty elektronicznej w domenach @agh.edu.pl , oraz @student.agh.edu.pl. Gorąco zachęcamy do korzystania oraz zachęcenia szczególnie młodych pracowników naukowych, doktorantów oraz studentów zaangażowanych w prowadzenie badań na AGH.

Rejestracja nowych użytkowników

 

 

Informacja nt „Nature Masterclasses”

 

Film promocyjny „Nature Masterclasses”  

 

O kursie „Scientific Writing and Publishing”

 • prowadzony przez 36 redaktorów czasopism „Nature Research”,
 • krótkie maksymalnie 10 minutowe lekcje – każdą można rozpocząć i zakończyć w dogodnym dla siebie czasie,
 • Certyfikat ukończenia każdej z części kursu.

 

Część 1: Pisanie artykułu naukowego. (4 godz. 20 min., 57 lekcji)
Jak pisać przejrzyście, jak sformułować dobry tytuł, jak nadać artykułowi właściwą strukturę, jak zarządzać danymi i je przedstawiać.

Część 2: Publikacja artykułu naukowego. (5 godz. 30 min., 72 lekcje)
Jak wybrać właściwe czasopismo oraz jak nawigować przez proces recenzji: od listu przewodniego, przez recenzje, do decyzji komitetu redakcyjnego.

Część 3: Pisanie artykułu przeglądowego. (1 godz. 10 min., 15 lekcji)
Co stanowi o jakości artykułu przeglądowego, jak pisać omówienia oraz artykuły przeglądowe.

Więcej informacji nt kursu „Scientific Writing and Publishing”

 

O kursie „Effective Collaboration in Research”

 • prowadzony przez 17 ekspertów w zakresie współpracy naukowej, w tym badaczy, osoby reprezentujące instytucje finansujące badania naukowe oraz redaktorów czasopism,
 • krótkie maksymalnie 10 minutowe lekcje – każdą można rozpocząć i zakończyć w dogodnym dla siebie czasie,
 • Certyfikat ukończenia każdej z części kursu.

 

Część 1: Wprowadzenie do zasad współpracy naukowej. (1 godz., 7 lekcji)
Różne rodzaje współpracy naukowej i ich zawiązywanie, korzyści i wyzwania, współpraca z przemysłem, wpływ na cele indywidualne oraz karierę naukową.

Część 2: Udział w projektach badawczych. (1 godz. 30 min., 6 lekcji)
Praca w zespole badawczym, zapewnianie postępów, wyciąganie wniosków i podejmowanie właściwych decyzji przy rozpoczynaniu nowych współpracy naukowych.

Część 3: Kierowanie projektem badawczym. (5 godz. 30 min., 23 lekcje)
Efektywność w kierowaniu projektami, ustalanie ram współpracy oraz zasad uczestnictwa.

Więcej o kursie „Effective Collaboration in Research”