Kursy „Nature Masterclasses” dla doktorantów i pracowników AGH

W związku z dużym zainteresowaniem kursami online „Nature Masterclasses” (prawie 1000 zarejestrowanych użytkowników z AGH), w ramach realizacji projektu IDUB, przedłużona została subskrypcja do w/w kursów o kolejny rok i aktualnie obowiązuje od 30.9.2022 - 29.9.2023.
Oferta obejmuje 18 kursów poświęconych różnym aspektom pracy naukowo-badawczej.

Dostępne kursy:

 

1. Writing a Research Paper  
2. Publishing a Research Paper  
3. Writing and Publishing a Review Paper  
4. Introduction to Collaboration  
5. Participating in a Collaboration  
6. Leading a Collaboration  
7. Persuasive Grant Writing 
8. Focus on Peer Review  
9. Narrative Tools for Researchers  
10. Advancing your Scientific Presentations  
11. Managing Research Data
12. Data Analysis  
13. Networking for Researchers  
14. Data Analysis: Conducting and Troubleshooting  
15. Interpreting Scientific Results  
16. Finding Funding Opportunities  
17. Experiments: From Idea to Design  
18. Getting an Academic Research Position
19. Effective Science Communication

 

Bezpłatny dostęp do kursów posiadają wszyscy członkowie społeczności AGH posiadający adres poczty elektronicznej w domenach @agh.edu.pl, oraz @student.agh.edu.pl. Gorąco zachęcamy do korzystania oraz zachęcenia szczególnie młodych pracowników naukowych, doktorantów oraz studentów zaangażowanych w prowadzenie badań na AGH.

Rejestracja nowych użytkowników

 

 


Informacje o przykładowych kursach "Nature Masterclasses":

 

Film promocyjny „Nature Masterclasses”  

 

O kursie „Scientific Writing and Publishing”

 • prowadzony przez 36 redaktorów czasopism „Nature Research”,
 • krótkie maksymalnie 10 minutowe lekcje – każdą można rozpocząć i zakończyć w dogodnym dla siebie czasie,
 • Certyfikat ukończenia każdej z części kursu.

 

Część 1: Pisanie artykułu naukowego. (4 godz. 20 min., 57 lekcji)
Jak pisać przejrzyście, jak sformułować dobry tytuł, jak nadać artykułowi właściwą strukturę, jak zarządzać danymi i je przedstawiać.

Część 2: Publikacja artykułu naukowego. (5 godz. 30 min., 72 lekcje)
Jak wybrać właściwe czasopismo oraz jak nawigować przez proces recenzji: od listu przewodniego, przez recenzje, do decyzji komitetu redakcyjnego.

Część 3: Pisanie artykułu przeglądowego. (1 godz. 10 min., 15 lekcji)
Co stanowi o jakości artykułu przeglądowego, jak pisać omówienia oraz artykuły przeglądowe.

Więcej informacji nt kursu „Scientific Writing and Publishing”

 

O kursie „Effective Collaboration in Research”

 • prowadzony przez 17 ekspertów w zakresie współpracy naukowej, w tym badaczy, osoby reprezentujące instytucje finansujące badania naukowe oraz redaktorów czasopism,
 • krótkie maksymalnie 10 minutowe lekcje – każdą można rozpocząć i zakończyć w dogodnym dla siebie czasie,
 • Certyfikat ukończenia każdej z części kursu.

 

Część 1: Wprowadzenie do zasad współpracy naukowej. (1 godz., 7 lekcji)
Różne rodzaje współpracy naukowej i ich zawiązywanie, korzyści i wyzwania, współpraca z przemysłem, wpływ na cele indywidualne oraz karierę naukową.

Część 2: Udział w projektach badawczych. (1 godz. 30 min., 6 lekcji)
Praca w zespole badawczym, zapewnianie postępów, wyciąganie wniosków i podejmowanie właściwych decyzji przy rozpoczynaniu nowych współpracy naukowych.

Część 3: Kierowanie projektem badawczym. (5 godz. 30 min., 23 lekcje)
Efektywność w kierowaniu projektami, ustalanie ram współpracy oraz zasad uczestnictwa.

Więcej o kursie „Effective Collaboration in Research”

 

O kursie „Effective Science Communication”

 • Dla naukowców, którzy chcą zrozumieć i poprawić mechanizmy przekazywania informacji o swoich badaniach naukowych do szerokiego grona odbiorców,
 • Krótkie 10-30 minutowe lekcje,
 • Kurs jedno modułowy, obejmujący 6,5 godziny nauki,
 • Naukowcy mogą realizować kolejne części kursu w dowolnym czasie (On-demand) i dopasować lekcje do swojej pracy zawodowej,
 • prowadzone przez 8 ekspertów w dziedzinie komunikacji naukowej, pisania i redagowania artykułów naukowych, popularyzacji nauki, zaangażowania i prezentacji oraz osób z biura prasowego Springer Nature,
 • Certyfikat ukończenia każdej z części kursu.

 

Więcej o kursie „Effective Science Communication”