09.07.2020

Wyniki konkursu o „grant uczelniany” (Działanie 4)


Informujemy, że ogłoszono wyniki konkursu o „grant uczelniany” (Działanie 4)

Szczegółowe informacje (dostępne z sieci AGH / przez połączenie VPN)