09.07.2020

Wyniki konkursu na współfinansowanie zakupów nowoczesnej infrastruktury naukowo-badawczej (Działanie 8)


Informujemy, że ogłoszono wyniki konkursu na współfinansowanie zakupów nowoczesnej infrastruktury naukowo-badawczej (Działanie 8).

Szczegółowe informacje (dostępne z sieci AGH / przez połączenie VPN)