26.11.2020

Wykorzystanie środków w ramach działania 9 (open access) przewidzianych na 2020 rok


Informujemy, że w ramach działania 9 (opcja "open access) została już wykorzystana kwota 930 tys. PLN z przewidzianego na ten rok 1 mln PLN.

W związku z powyższym w tym roku kalendarzowym finansowanych będzie jeszcze tylko kilka kompletnych wniosków (z fakturą) wg daty ich wpływu.

Ponadto informujemy, że decyzja o ogłoszeniu kolejnej edycji, tj. na rok 2021, zostanie podjęta najprawdopodobniej na początku nowego roku.