15.07.2022

Wsparcie finansowe publikacji monografii naukowych w wydawnictwach z poziomu II związanych merytorycznie z POB2 – II edycja


18 lipca br. rozpoczyna się kolejna edycja programu w ramach Działania 9 Projektu IDUB
Wsparcie finansowe publikacji monografii naukowych w wydawnictwach z poziomu II związanych merytorycznie z  POB2 „Nowe technologie dla gospodarki o obiegu zamkniętym: połączenie modeli biznesowych z ekoinnowacjami w celu wzrostu produktywności i  minimalizacji odpadów oraz tworzenia i wykorzystywania wiedzy”.

Maksymalna kwota dofinansowania jednej monografii: 42 000 zł.
Wsparcie finansowe przewidziane ze środków Projektu IDUB przeznaczone jest dla 10 monografii, wg kolejności zgłoszenia lub do wyczerpania środków.

Termin składania wniosków upływa 31 grudnia 2022 r.

Zasady wsparcia (dostępne w sieci AGH lub przez połączenie VPN)