28.08.2020

Uzupełniająca lista Beneficjentów w konkursie "System grantów uczelnianych na prace badawcze realizowane z udziałem doktorantów" (Działanie 4)


Informujemy, że została ogłoszona uzupełniająca lista Beneficjentów w konkursie na granty uczelniane.

Lista zwycięskich projektów dostępna jest na podstronie Uczelnia Badawcza/Konkursy (dostęp z sieci AGH / przez bezpieczne połączenie VPN).