19.08.2020

Uruchomienie programu dla najlepszych kandydatów na studia w AGH


W ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza" AGH stawia m.in. na podniesienie jakości kształcenia studentów i doktorantów. Dlatego dla najlepszych kandydatów na studia w AGH został przygotowany program „Prymusi AGH", którym oprócz bardzo dobrego wykształcenia i wiedzy oferujemy również możliwość dodatkowego rozwoju naukowego, a także pomoc socjalną, m.in. w postaci darmowego miejsca w domu studenckim.

Do programu mogą być zakwalifikowani kandydaci, którzy znaleźli się wśród 5% najlepszych na listach rankingowych lub zostali przyjęci na studia jako laureaci i finaliści olimpiad.

Szczegóły programu Prymusi AGH