30.09.2022

Szkolenia dla nauczycieli akademickich – oferta 2022/2023


Informujemy, iż w ramach Działania 16. Polityka kadrowa wspierająca rozwój kompetencji dydaktycznych - Systemu Wsparcia Dydaktyki są prowadzone szkolenia dla nauczycieli akademickich.

Wykaz szkoleń oraz rejestracja na szkolenia wraz z terminami i szczegółowym opisem (dostępny z sieci AGH lub przez połączenie VPN).