30.01.2023

System grantów uczelnianych na prace badawcze realizowane z udziałem doktorantów – IV edycja konkursu


Ruszyła IV edycja konkursu „Grantów uczelnianych na prace badawcze realizowane z udziałem doktorantów” w ramach projektu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza.

Celem konkursu jest stworzenie warunków do prowadzenia badań naukowych, w szczególności badań wstępnych pozwalających na przygotowanie wniosku o grant finansowany przez instytucje zewnętrzne oraz upowszechnienia wyników prowadzonych badań naukowych.

Kwota dofinansowania przewidziana na 2023 rok wynosi 7 000 000 zł.

Termin składania wniosków upływa 27 lutego 2023 r.

Szczegółowe informacje o konkursie (dostępne w sieci AGH lub przez połączenie VPN)