02.03.2023

Rusza I edycja programu dofinansowania prowadzenia przedmiotów innowacyjnych


Od 1 marca 2023 pracownicy AGH mogą aplikować w programie dofinansowania prowadzenia przedmiotów innowacyjnych h w ramach Uczelnianej Bazy Przedmiotów Obieralnych, pozwalającej na elastyczne kształtowanie lub uzupełnienie programu studiów.

Dofinansowaniem są objęte wyłącznie przedmioty innowacyjne związane z najnowszymi osiągnięciami badawczymi lub technologicznymi, stanowiące unikalne, interdyscyplinarne kursy, które pozwalają na bieżąco śledzić współczesne odkrycia naukowe związane z Priorytetowymi Obszarami Badawczymi i które są prowadzone w Jednostkach realizujących badania w POB’ach w celu integracji procesu kształcenia z badaniami naukowymi.

Kwota dofinansowania na rok 2023 wynosi 400 000 zł.

Wysokość wynagrodzenia za przygotowanie nowego przedmiotu innowacyjnego oraz za przeprowadzenie pierwszego cyklu zajęć dydaktycznych dla Koordynatora wraz z zespołem wynosi 180 zł brutto za planowaną w programie liczbę godzin.

Termin składania wniosków upływa 31 grudnia 2023 r. 

Szczegółowe informacje