12.03.2020

Rozpoczynamy! Pierwsze działania w projekcie IDUB w AGH – seminarium odwołane


W związku z Zarządzeniem Rektora nr 13/2020,  § 4, pkt. 3 seminarium pt. „Rozpoczynamy! Pierwsze działania w Projekcie Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza w AGH”  zostało odwołane.