02.03.2023

Rozpoczęcie naboru w I edycji programu dofinansowania prowadzenia przedmiotów w języku obcym w ramach UBPO


Dofinansowaniem będą objęte przedmioty prowadzone w języku obcym o charakterze podstawowym oraz związane z najnowszymi osiągnięciami badawczymi lub technologicznymi, stanowiące unikalne, interdyscyplinarne kursy, które pozwalają na bieżąco śledzić współczesne odkrycia naukowe związane z Priorytetowymi Obszarami Badawczymi, i które są prowadzone w jednostkach realizujących badania w POB’ach w celu integracji procesu kształcenia z badaniami naukowymi.

Kwota dofinansowania na rok 2023 wynosi 400 000 zł.

Wysokość wynagrodzenia za przygotowanie nowego przedmiotu w języku obcym oraz za przeprowadzenie pierwszego cyklu zajęć dydaktycznych dla Koordynatora wraz z zespołem wynosi 180 zł brutto za planowaną w programie liczbę godzin.

Termin składania wniosków upływa 31 grudnia 2023 r. 

Szczegółowe informacje