03.03.2020

Prof. Marek Przybylski kierownikiem projektu AGH IDUB


Informujemy, że Rektor AGH, prof. Tadeusz Słomka mianował na stanowisko kierownika projektu Inicjatywa Doskonałości Uczelnia Badawcza AGH prof. Marka Przybylskiego, dyrektora Akademickiego Centrum Materiałów i Nanotechnologii.

Prof. Marek Przybylski - studia w AGH w Krakowie, na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki, ukończone w 1977 roku, specjalista fizyki technicznej. Stopień naukowy doktora nauk fizycznych uzyskany w 1985 w Instytucie Fizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, stopień doktora nauk przyrodniczych (Dr. rer. nat.) w 1988 w Niemczech. Habilitacja w 1997 roku na Wydziale Fizyki i Techniki Jądrowej AGH. Tytuł profesora nauk fizycznych w 2007 roku.

Od 1976 roku zatrudniony w Zakładzie (obecnie Katedrze) Fizyki Ciała Stałego, obecnie na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH, od 2008 roku jako profesor zwyczajny. W latach 1999-2002 kierownik Zakładu.

W latach 1985-1989 post-doc w Institut für Experimentalphysik Technische Universität Clausthal w Clausthal-Zellerfeld w Niemczech. Od 1999 związany z Max-Planck-Institut für Mikrostrukturphysik w Halle, w latach 2003-2013 jako group-leader międzynarodowego zespołu badawczego. Visiting professor m.in. w Simon Fraser University w Burnaby/Vancouver w Kanadzie, wielokrotnie w Centro Brazileiro de Pesquisas Fisicas w Rio de Janeiro w Brazylii, wielokrotnie w National Institute of Molecular Sciences w Okazaki w Japonii oraz w uniwersytetach amerykańskich, ostatnio wielokrotnie w University of Colorado w Colorado Springs.

Autor lub współautor ok. 140 publikacji w czasopismach z tzw. listy filadelfijskiej, kilkudziesięciu prac w materiałach konferencyjnych i raportach oraz kilkuset prezentacji konferencyjnych, w tym kilkudziesięciu zaproszonych.

Członek Scientific Advisory Committee of the European School on Magnetism, International Advisory Committee of the International Colloquium on Magnetic Thin Films and Surfaces, reprezentujący AGH m.in. w Magalhaes Network, członek Rady Naukowej Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN, członek Rady Naukowej Konsorcjum Polski Synchrotron SOLARIS UJ. Członek Senatu AGH (pracuje w Komisjach Nauki, Regulaminowo-Statutowej i Budżetowej), przewodniczy Kolegium (a wcześniej Radzie Naukowej) Akademickiego Centrum Materiałów i Nanotechnologii.

Od kwietnia 2013, po wygranym konkursie, Dyrektor Akademickiego Centrum Materiałów i Nanotechnologii AGH (Centrum prowadzi działalność naukowo-badawczą i usługowo-ekspercką w zakresie fizyki, chemii i inżynierii materiałów i nanomateriałów; w ostatniej kategoryzacji jednostek naukowych w 2017 ACMiN uzyskał kategorię naukową A+).

Autor/edytor wniosku na konkurs Projekt „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”, w którym AGH zajęła trzecie miejsce. W lutym 2020 powołany przez Rektora AGH na funkcję Kierownika Projektu.