11.09.2020

Pierwsza konferencja sprawozdawcza IDUB


Zgodnie z zapowiadanymi przez Ministerstwo działaniami, związanymi z monitorowaniem postępów w realizacji planów przedstawionych przez uczelnie wyłonione w pierwszym konkursie programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”, w dniach 15-16 września br. na Uniwersytecie Warszawskim odbędzie się pierwsza konferencja sprawozdawcza IDUB.

W konferencji udział wezmą członkowie międzynarodowego zespołu ekspertów oceniającego wnioski złożone w konkursie IDUB, przedstawiciele Ministerstwa Nauki i szkolnictwa Wyższego (współorganizatora konferencji) oraz Rektorzy Uczelni i/lub ich przedstawiciele.

Zaplanowano pięć paneli tematycznych, które będą służyły wymianie doświadczeń po pierwszych miesiącach realizacji planów oraz przedstawieniu postępów w osiąganiu celów założonych we wnioskach konkursowych.