26.07.2022

„Pakiet Habilitacyjny” – konkurs dla nauczycieli akademickich


1 sierpnia 2022 r. w ramach działań 1, 2, 6, 10 Projektu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza uruchomiony zostanie nabór wniosków na konkurs „Pakiet Habilitacyjny”, którego celem jest wsparcie nauczycieli akademickich posiadającym stopień doktora na przygotowanie się do złożenia wniosku o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego.

Konkurs adresowany jest do osób posiadających już co najmniej 60% dorobku wymaganego do uzyskania habilitacji, którzy są gotowi zobowiązać się do złożenia podania habilitacyjnego nie później niż 36 miesięcy od daty rozstrzygnięcia konkursu.

Uzyskane finansowanie można przeznaczyć m.in. na:

  • zmniejszenie obciążenia dydaktycznego (poprzez refundację części wynagrodzenia),
  • miesięczny dodatek do wynagrodzenia w kwocie 1 500 PLN brutto miesięcznie wypłacany przez okres maksymalnie 12 miesięcy,
  • koszty odbycia stażu zagranicznego lub delegacji,
  • zakup aparatury naukowo-badawczej.

 

Szczegółowe informacje (dostępne z sieci AGH lub przez połączenie VPN).