20.01.2020

Otwarte posiedzenie Senatu AGH – „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”


20 stycznia 2020 r. o godz. 10.00 w Auli AGH odbędzie się otwarte posiedzenie Senatu AGH z okazji uzyskania przez Akademię Górniczo-Hutniczą statusu uczelni badawczej w konkursie „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”.

W spotkaniu weźmie udział Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin.

Plan realizacji projektu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” w AGH przedstawi prof. dr hab. inż. Marek Przybylski.

AGH znalazła się w gronie 10 zwycięzców pierwszego konkursu w programie „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (IDUB). Program ten to jedna z najważniejszych inicjatyw przewidzianych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Konstytucji dla Nauki, którego celem było wyłonienie i wsparcie uczelni, które będą dążyć do osiągnięcia statusu uniwersytetu badawczego, a także będą w stanie skutecznie konkurować z najlepszymi ośrodkami akademickimi w Europie i na świecie.

AGH wśród 10 zwycięzców w konkursie na uczelnie badawcze

Informacja Rektora nt. realizacji projektu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” w AGH