06.04.2020

Pierwsze konkursy w projekcie Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza


Informujemy, że pracownicy AGH mogą aplikować w konkursach projektu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza.

Ogłoszone konkursy dotyczą trzech działań:

  • Granty uczelniane (Działanie 4)
  • Zakupy aparatury (Działanie 8)
  • Opcja open access i publikacje w płatnych czasopismach (Działanie 9)

 

Informacja o konkursach dostępna jest na stronie agh.edu.pl/uczelnia-badawcza/konkursy wewnątrz sieci AGH (konieczność zastosowania bezpiecznego połączenia z wykorzystaniem VPN)