12.01.2021

Ogłoszenie Kierownika Projektu IDUB o uruchomieniu „systemu motywacyjnego” dla pracowników AGH


Informujemy, że na stronie Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza znajduje się ogłoszenie Kierownika Projektu IDUB o uruchomieniu „systemu motywacyjnego” dla pracowników AGH.

Dostęp do dokumentu jest możliwy z sieci AGH oraz przez połączenie VPN.