24.02.2023

Nowe zasady wsparcia w III edycji programu finansowania krótkoterminowych wyjazdów studyjnych


Informujemy, że uległy zmianie zasady wsparcia w aktualnej edycji konkursu na finansowanie krótkoterminowych wyjazdów studyjnych związanych z: nawiązywaniem kontaktów i przygotowywaniem wniosków o granty; odbyciem staży zagranicznych młodych pracowników i doktorantów; pracą przy eksperymentach w międzynarodowych ośrodkach badawczych.

Szczegółowe informacje: