08.10.2020

Lista wszystkich czasopism indeksowanych w bazie Scopus wg stanu na czerwiec 2020


Zachęcamy nauczycieli akademickich i doktorantów, do zwracania szczególnej uwagi na wybór czasopism.

Wybierajcie Państwo czasopisma zapewniające, a przynajmniej zwiększające szanse, iż publikacje z danej tematyki będą wywierać największy wpływ na uprawianą dyscyplinę naukową i obszar badawczy, tj. czasopisma znajdujące się w tzw. TOP-10 oraz w pierwszym kwartylu (Q1).

Poniżej publikujemy tabelę zawierającą listę wszystkich czasopism indeksowanych w bazie Scopus wg stanu na czerwiec 2020, z informacją o zaliczeniu do TOP-10 oraz kwartyli: Q1, Q2,Q3 i Q4 oraz pełnymi metrykami, kategoriami tematycznymi ASJC. Objaśniania skrótów znajdują się w zakładkach „About CiteScore” oraz „ASJC Codes”.

Lista wszystkich czasopism indeksowanych w bazie Scopus wg stanu na czerwiec 2020