08.05.2020

Konkursy na dwa stanowiska administracyjne w projekcie „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza w AGH”


Kierownik Projektu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza w AGH” poszukuje osób na dwa stanowiska administracyjne.

Wymagania stawiane kandydatom:
1) wykształcenie wyższe,
2) dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
3) dobra znajomość obsługi pakietów biurowych (MS Office),
4) znajomość specyfiki i funkcjonowania uczelni,
5) dokładność i dobra organizacja pracy w zespole,
6) samodzielność i odpowiedzialność.

Do podstawowych obowiązków pracowników należeć będzie obsługa administracyjna i finansowa Projektu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza w AGH”.

Zatrudnienie w wymiarze pełnego etatu na 3-miesięczny okres próbny z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.

Zgłoszenie winno zawierać:
1) CV,
2) list motywacyjny,
3) dokumenty (kserokopie) potwierdzające przebieg pracy zawodowej, wykształcenie, dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje oraz ewentualne referencje.

Akademia Górniczo-Hutnicza nie wymaga od Państwa jakichkolwiek innych informacji niż wynikające z przepisów prawa (tj. imię/imiona i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez Państwa, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia). Jeżeli jednak zdecydują się Państwo dołączyć do zgłoszenia swoje zdjęcie lub inne informacje, prosimy o wypełnienie i dołączenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, stanowiące załącznik do komunikatu.

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w celu realizacji procesu rekrutacji na ww. stanowisko pracy jest Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, al. A. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków. Z pełną treścią informacji o przetwarzaniu Państwa danych osobowych można się zapoznać na stronie internetowej AGH w zakładce Ochrona Danych Osobowych (www.agh.edu.pl/RODO).

Rozmowy kwalifikacyjne prowadzone będą tylko ze wstępnie wybranymi (na podstawie złożonych dokumentów) kandydatami.

Akademia Górniczo-Hutnicza zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata. Dokumenty należy składać w formie elektronicznej na adres: idub@agh.edu.pl w terminie do 15 maja 2020 r.

Komunikat wraz z formularzem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez AGH