17.11.2022

Konkurs na dofinansowanie projektów Kół Naukowych – Wsparcie Kół Naukowych – III edycja


21 listopada 2022 r. w ramach Działania 12 Projektu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza rusza konkurs na dofinansowanie projektów Kół Naukowych – Wsparcie Kół Naukowych.

Maksymalna kwota dofinansowania jednego wniosku wynosi 45 000 zł.
Termin składania wniosków upływa 9 grudnia 2022 r., a ogłoszenie wyników nastąpi 16 stycznia 2023 r.