31.03.2020

Informacja od kierownika projektu IDUB w AGH


Szanowni Państwo,

Jak Państwo wiecie, Akademia Górniczo-Hutnicza jest jednym z beneficjentów projektu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”. Powoli, mimo niesprzyjających warunków zewnętrznych (koronawirus), wdrażamy ten Projekt i podejmujemy działania, które w perspektywie kilkunastu lat mają znacząco poprawić międzynarodową rozpoznawalność naszej uczelni.

Zgodnie z Projektem „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” nasze działania powinny koncentrować się w szczególności na tzw. Priorytetowych Obszarach Badawczych, których w AGH zdefiniowaliśmy osiem (szczegóły można znaleźć na stronie internetowej agh.edu.pl/uczelnia-badawcza).

Jednak mimo określonych Priorytetowych Obszarów Badawczych nie tracimy z oczu tego, co jest pewno najważniejszą misją nauki, a więc potrzeby reagowania na aktualne najważniejsze potrzeby społeczne i gospodarcze. Chodzi o tzw. emerging fields, czyli obszary problemowe, które pojawiają się niespodziewanie i szybko nabierają znaczenia. Takim niespodziewanym tematem jest COVID-19. Liczba publikacji na ten temat gwałtownie rośnie, nie tylko w aspekcie samej pandemii, ale także w aspekcie jej społecznych skutków, funkcjonowania mediów społecznościowych czy wreszcie wykorzystania metod i narzędzi informatycznych np. w analizach rozprzestrzeniania się pandemii.

Chciałbym zapewnić wszystkich Państwa, że każdy pracownik AGH, który podejmie badania w tak ważnych (z naukowego i społecznego punktu widzenia) oraz tak bardzo aktualnych problematykach, jak np. COVID-19, może liczyć na finansowe wsparcie ze środków Projektu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”. 

Z poważaniem,

prof. Marek Przybylski
Kierownik Projektu IDUB w AGH