30.06.2020

Informacja o zmianie terminu ogłoszenia wyników konkursu o „grant uczelniany” (Działanie 4) na 8 lipca 2020 r.


Szanowni Państwo,

Senacka Komisja ds. Nauki intensywnie pracuje nad oceną wniosków złożonych w konkursie o „grant uczelniany” (Działanie 4). Ze względu na fakt, że to pierwsza edycja konkursu, równocześnie rozwiązujemy szereg problemów związanych z zasadami i precyzyjnymi kryteriami oceny wspólnymi dla wszystkich Priorytetowych Obszarów Badawczych, dyscyplin i ekspertów, skalą punktową oceny, etc. uznaliśmy, w porozumieniu z Prorektorem ds. Nauki prof. Andrzejem R. Pachem, że wskazane będzie ogłosić wyniki konkursu z kilkudniowym opóźnieniem, ale ocenę przeprowadzić tak skrupulatnie i przejrzyście jak tylko jest to możliwe.

Za wynikłe opóźnienie serdecznie Państwa przepraszamy. Przewidujemy, że wyniki konkursu będziemy w stanie podać do Państwa wiadomości nie później niż w środę, 8 lipca br.

Z poważaniem
prof. Marek Przybylski, Kierownik Projektu IDUB
prof. Zbigniew Kąkol, Przewodniczący Senackiej Komisji ds. Nauki