13.01.2023

III edycja programu wsparcia finansowego krótkoterminowych wyjazdów studyjnych


Informujemy, iż 16 stycznia 2023 r. w ramach Działania 1, 6 oraz 10 Projektu IDUB uruchomiona została kolejna edycja konkursu na wsparcie finansowe krótkoterminowych wyjazdów studyjnych związanych z: nawiązywaniem kontaktów i przygotowywaniem wniosków o granty; odbyciem staży zagranicznych młodych pracowników i doktorantów; pracą przy eksperymentach w międzynarodowych ośrodkach badawczych.

Kwota dofinansowania wynosi 800.000 zł.

Termin składania wniosków: od 16 stycznia do 31 grudnia 2023 r. lub do wyczerpania środków.

Zasady naboru i kryteria oceny (dostępne w sieci AGH lub przez połączenie VPN)