24.03.2023

II edycja konkursu na dofinansowanie długoterminowych wyjazdów na okres do trzech miesięcy i do jednego roku


Zachęcamy do skorzystania z dofinansowania długoterminowych wyjazdów na okres do trzech miesięcy i do jednego roku związanych z pracą przy eksperymentach realizowanych w Międzynarodowych Ośrodkach Badawczych (np. CERN) oraz odbyciem staży zagranicznych przez młodych pracowników.

Celem Programu jest umożliwienie:

  • młodym pracownikom badawczym i badawczo-dydaktycznym oraz doktorantom wyjazdu zagranicznego w celu odbycia stażu niezbędnego do prowadzenia badań naukowych na najwyższym światowym poziomie (Działanie 6),
  • pracownikom badawczym lub badawczo-dydaktycznym wyjazdu do Międzynarodowych Ośrodków Badawczych umożliwiających prowadzenie badań naukowych na najwyższym światowym poziomie (Działanie 10).

 

Szczegółowe informacje dot. II edycji konkursu na dofinansowanie długoterminowych wyjazdów