02.12.2021

IDUB w AGH: konferencja prezentująca tematykę, wyniki badań i postępy w realizacji grantów uczelnianych w POB-ach


Grafika z powielonym tytułem artykułu

W dniach 2, 9 i 16 grudnia 2021 r. w trybie zdalnym odbędą się sesje konferencji naukowo-badawczej, której celem jest zaprezentowanie tematyki, wyników badań oraz postępów w realizacji I edycji grantów uczelnianych w Priorytetowych Obszarach Badawczych.

Do udziału w konferencji zaprasza Prorektor ds. Nauki AGH, kierownik projektu  „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” w AGH prof. Marek Gorgoń:

Granty uczelniane to jedno z działań podejmowanych przez nasz uniwersytet w ramach projektu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”. Mogą się o nie starać zespoły realizujące różne prace badawcze w udziałem co najmniej jednego doktoranta. W ramach I edycji tego konkursu sfinansowano wiele projektów o bardzo wysokim stopniu innowacyjności, które wpisują się w nasze Priorytetowe Obszary Badawcze. Teraz mamy możliwość bliższego zapoznania się z ich ciekawą problematyką, a także zaznajomienia się z uzyskanymi już pierwszymi wynikami badań. Zostaną one krótko przedstawione podczas konferencji podzielonej na pięć sesji, poświęconych poszczególnym Priorytetowym Obszarom Badawczym, w ramach których realizowane są ambitne projekty.
Zachęcam wszystkich do czynnego uczestnictwa w tym wydarzeniu. Po każdym wystąpieniu przewidziany jest czas na dyskusję – wtedy każdy obecny może zadać pytanie i uzyskać odpowiedź na nurtujące go kwestie. Jest to znakomita okazja do odkrycia naukowych inspiracji oraz zapoznania się z pracą naszych Koleżanek czy Kolegów. Wspólna konferencja to zarazem dobry moment, by przybliżyć szerszemu gronu kierunek, w którym podąża AGH – innowacyjny uniwersytet przyszłości realizujący misję społeczną.

SKRÓTOWY HARMONOGRAM

2 grudnia / link dla uczestników spotkania

Otwarcie odnośnika oraz udział w konferencji oznacza przyjęcie do wiadomości, że administratorem danych osobowych jest AGH i zbierane są one w celu rejestracji i udziału w konferencji, a z pełną informacją o przetwarzaniu danych osobowych można się zapoznać na stronie Uczelni agh.edu.pl/rodo

Sesja I, Moderator: prof. Katarzyna Styszko

  • Materiały, technologie i procesy inspirowane naturą (POB-5)
  • COVID-19


Sesja II, Moderator: prof. Tomasz Szumlak

  • Rozwiązania techniczne: od badań podstawowych, przez modelowanie i projektowanie, aż do prototypów (POB-4)
  • Inteligentne techniki informacyjne, telekomunikacyjne, komputerowe i sterowania (POB-6)
  • Przekraczanie granic: eksperymentalna fizyka wysokich energii ekstremalne stany materii, zastosowania transdyscyplinarne (POB-8)

9 grudnia / link dla uczestników spotkania

Otwarcie odnośnika oraz udział w konferencji oznacza przyjęcie do wiadomości, że administratorem danych osobowych jest AGH i zbierane są one w celu rejestracji i udziału w konferencji, a z pełną informacją o przetwarzaniu danych osobowych można się zapoznać na stronie Uczelni agh.edu.pl/rodo

Sesja III, Moderator: prof. Barbara Tomaszewska

  • Woda-energia-klimat: interdyscyplinarne podejście dla zrównoważonego rozwoju (POB-3)
  • Nowe technologie dla gospodarki o obiegu zamkniętym (POB-2)


Sesja IV, Moderator: prof. Anna Sowiżdżał

  • Zrównoważone technologie energetyczne, odnawialne źródła energii i magazyny energii (POB-1)

16 grudnia / link dla uczestników spotkania

Otwarcie odnośnika oraz udział w konferencji oznacza przyjęcie do wiadomości, że administratorem danych osobowych jest AGH i zbierane są one w celu rejestracji i udziału w konferencji, a z pełną informacją o przetwarzaniu danych osobowych można się zapoznać na stronie Uczelni agh.edu.pl/rodo

Sesja V, Moderator: prof. Marta Radecka

  • Projektowanie, produkcja, badanie nowoczesnych materiałów i przyszłościowych technologii (POB-7) 

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM, wersja z 15.12.2021 (plik pdf)