27.01.2023

Dofinansowanie uruchomienia nowych kierunków studiów – edycja III


27 stycznia 2023 r. rusza III edycja programu dofinansowania na potrzeby uruchomienia nowych kierunków studiów. 

Celem programu wsparcia nie jest zwiększenie liczby kierunków studiów, tylko ich dostosowanie oferty edukacyjnej do aktualnych potrzeb rynku. Tworzenie nowego kierunku studiów powinno być związane z likwidacją przynajmniej jednego z dotychczasowych kierunków, które utraciły już swoją rynkową aktualność i nie cieszą się szczególnym zainteresowaniem kandydatów.

W ramach wsparcia możliwe są następujące działania:

  • pokrycie kosztów przygotowania programu studiów (wynagrodzenie osobowe dla zespołu),
  • refinansowanie do 50% kosztów przygotowania materiałów dydaktycznych,
  • refinansowanie do 50% kosztów zakupu oprogramowania dedykowanego do realizacji zajęć na nowym kierunku studiów.

 

Kwota dofinansowania na rok 2023: 400 000 zł.

Terminy składania wniosków:

  • do 31 maja 2023 r. dla kierunków uruchomionych 27 lutego 2023 r., 
  • do 31 grudnia 2023 r. dla kierunków uruchomionych 1 października 2023 r.

 

Szczegółowe informacje nt dofinansowania dla uruchomienia nowych kierunków studiów (dostępne wewnątrz sieci AGH lub przez połączenie VPN).